به گزارش ایرنا، ˈمحمود قهرمانیˈ در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: کارشناسان محیط زیست شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در بررسی زیستگاه های حیات وحش این منطقه موفق به تصویربرداری از این جانور در منطقه ˈیخابˈ شدند.

وی افزود: کاراکال از خانواده گربه سانان است که بدن بدون خط و خال دارد و در دشت های مناطق استپی و بیابانی زندگی می کند.

ˈیخابˈ در منطقه ˈابوزیدآبادˈ، زیستگاه گونه های ارزشمندی مانند یوز ایرانی، جبیر، کل، بز، قوچ، میش، هوبره، کبک و تیهو است.

شهر ابوزیدآباد از توابع آران و بیدگل با 10 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری شرق این شهرستان قرار دارد.