غرس يكهزار اصله نهال در منطقه ديمه

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان طرح كاشت يك هزار اصله نهال امروز با حضور مقدسي مديركل دفتر زيستگاه هاي سازمان حفاظت محيط زيست ، لاهيجان زاده مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان ، پشت يافته فرماندار رامهرمز ، شيخ فتلاوي امام جمعه موقت رامهرمز و بهمئي نماينده مردم رامهرمز و رامشير در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد.
مقدسي مديركل دفتر زيستگاه هاي سازمان حفاظت محيط زيست در مراسم نهال كاري منطقه شكار ممنوع ديمه با تاكيد بر اهميت مناطق حفاظت شده ، اين مناطق را متعلق به تمام مردم دانست و گفت: بر اساس اصل 50 قانون اساسي حفظ محيط زيست يك وظيفه عمومي و همگاني است . وي افزود : به موجب تعهدات بين المللي هركشور بايد 10 درصد از سرزمين خود را به عنوان مناطق حفاظت شده قلمداد كند تا آيندگان از مواهب طبيعي محروم نشوند .
مقدسي با اشاره به تعاليم اسلامي در زمينه حفظ محيط زيست اظهار كرد : نگاه اسلامي به طبيعت نگاه توليدي است و ما به عنوان جامعه اسلامي وظيفه سنگين تري داريم .
وي تاكيد كرد: تا افق 1404 تلاش مي شود كه وسعت مناطق حفاظت شده به 17 درصد افزايش يابد و تحت حفاظت سازمان محيط زيست قرار گيرد، مقدسي همچنين بر اهميت مشاركت مردم در حفظ محيط زيست تاكيد كرد و گفت : در طراحي مناطق حفاظت شده جوامع محلي نقش اساسي دارند .
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان در ادامه اين مراسم گفت : با اجراي طرح نهال كاري در منطقه ديمه جنگلي براي نسل آينده ايجاد مي شود.
احمدرضا لاهيجان زاده گفت : رامهرمز علاوه بر حوزه صنعت در حوزه محيط طبيعي داراي استعدادهاي فراواني است و از منطقه حفاظت شده ديمه به عنوان يكي از زيستگاه هاي مهم آهو در استان خوزستان نام برد و اعلام داشت :علاوه براحياي گونه هاي حيات وحش بايد در احياي گونه هاي گياهي منطقه نيز اهتمام بيشتري داشته باشيم . وي افزود: امروز يك هزار اصله نهال بومي سازگار با محيط زيست منطقه جهت توسعه فضاي طبيعي منطقه كاشته مي شود و از مردم خواست در اين گونه طرح ها مشاركت داشته باشند.

منبع:زیست نیوز