گربه دشتیگربهٔ دشتی
یا گربهٔ وحشی (Felis silvestris) عضوی از خانوادهٔ گربه*سانان، سردهٔ گربه*ها است که در غرب آسیا و قسمت*هایی از اروپا و آفریقا زندگی می*کند. گربه وحشی از پستانداران و پرندگان کوچک تغذیه می*کند و در محیط*های مختلفی از جمله مراتع بی*درخت تا جنگل*های انبوه توانایی زندگی دارد.
منبع:ویکی پدیا