استخوان بندی گربه هااستخوان بندی گربه

گربه*ها هم همانند اکثر پستانداران دارای ۷ مهره گردنی, ۱۳ مهره صدری(مهره*های پشت سینه، که انسان دارای ۱۲ مهره از این نوع است), ۷ مهره کمری (انسان دارای ۵ مهره از این نوع است), ۳ مهره خاجی (مهره*های قرار گرفته در قسمت انتهایی بدن که انسان به علت نوع ایستادن دارای ۵ مهره از این نوع است) و به جز «گربه مانکس» ۲۲ یا ۲۳ مهره دمی(انسان دارای ۳ تا ۵ مهره از این نوع است) هستند. تعداد بیشتر مهره*ها در کمر و سینه گربه در مقایسه با انسان باعث انعطاف*پذیری و تحرک بیشتر این حیوان می*شود. گربه از مهره*های انتهایی دم برای حفظ تعادل در حرکات سریع استفاده می*کند. استخوان*های چنبر (ترقوه) گربه دارای قابلیت جابجایی هستند بدین ترتیب گربه قابلیت دارد از هر مجرایی که سرش از آن بگذرد، عبور کند.

منبع:losipet.net