نشانه گذاری کردن گربهاسپری کردن گربه*ها که به آن نشان گذاری نیز گفته می*شود، پاشیدن مقدار کمی از ادرار روی سطوح عمودی مثل مبلمان، راهرو و دیوار می*باشد. بدینصورت که گربه به محل مورد نظر رفته دم را تکان داده و با کمی خم شدگی یا بدون قوز کردن ادرار را می*پاشد. .
همانطور که از نام نشانگذاری بر می*آید این عمل یک اختلال محسوب نمی*شود بلکه رفتاری است برای پیغام دادن به دیگر گربه*ها. این رفتار بیشتر در گربه*های نر اخته نشده*ای دیده می*شود که به بلوغ جنسی رسیده باشند و سنشان معمولن بین ۵ تا ۱۲ ماهگی باشد. البته این بازه نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای مثال گربه*هایی که در خانواده*های شلوغ (دارای تعداد زیادی گربه) زندگی می*کنند یا آن*ها که با گربه*های دیگر بیشتر ارتباط دارند زودتر نشانگذاری را نشان می*دهند. نشانگذاری عمومن مربوط به تعیین قلمرو است که البته می*تواند با استرس نیز مرتبط باشد. اخته کردن یا عقیم کردن بچه گربه می*تواند از مشکلات بعدی نشانگذاری جلوگیری کنند. گربه*های خانواده*های پرجمعیت مشکلات بیشتری نسبت به گربه*های تنها دارند چرا که بعدها در تعیین قلمرو با مشکل مواجه می*شوند. متاسفانه در کشورهایی که نگهداری از گربه متداول تر است، اکثر مشکلات مربوط به نشانگذاری منجر به معدوم و یا واگذار کردن این حیوانات می*شود. نشانگذاری اصولا یک سیستم ارتباطی محسوب می*شود چرا که ادرار گربه*ها حاوی فرومون است و بویژه در زمان جفتگیری پیام*های مخصوصی را به دیگر گربه*ها انتقال می*دهد. نشانگذاری در گربهٔ نر نمادی از تعیین محدوده نیز می*باشد. نشانه*ای که به دیگر گربه*های نر می*فهماند این محوطه قلمروی اوست. این بو در گربهٔ نر سالم منحصر به فرد می*باشد. گربه*ای که تحت شرایط استرس زا باشد نیز برای نشانگذاری محل اسپری می*کند. این تعیین مرز و حدود بخش مهمی از رفتار در گربه*ها به حساب می*آید. رفتار نشانگذاری نه تنها در گربه*های نر بلکه در گربه*های ماده و حتا گربه*هایی که عقیم شده*اند نیز دیده می*شود. هرچند در گربه*های نر اخته نشده بیشتر مورد توجه*است. البته در گربه*های ماده معمولا برای جذب جفت نر یا در اثر اضطراب ایجاد می*شود.

منبع:losipet.com