اجتماع پلنگ*ها در مزارع کشاورزی هند!

دیده بان حقوق حیوانات : بررسی های اخیر کارشناسان حیات وحش با کمک دوربین های مخفی کار گذاشته شده در طبیعت هند نشان می*دهد که اجتماعات قابل توجهی از پلنگ ها این روزها در مناطق کشاورزی دیده شده اند.
به گزارش ایسنا به رغم تجمع و تراکم جمعیت پلنگ ها در نواحی روستایی، تاکنون هیچگونه تلفات انسانی در این رابطه گزارش نشده است. نتایج مطالعه اخیر در واقع باور غلط عمومی مبنی بر این که این گونه*های گوشتخوار و نسبتا بزرگ جثه مناطق وحشی تر و بکرتری را برای ادامه حیات خود نیاز دارند به چالش می*کشد. این امر از یک سو سبب گسترش نواحی هم مرز و مشترک انسان ها و پلنگ ها می*شود و از سوی دیگر به گسترش مناطق جدید برای حفظ و ادامه حیات این گونه و افزایش جمعیت آنها کمک می کند.حفاظت از گونه*های بزرگ جثه گوشتخوار نظیر گرگها، خرس*ها، ببرها و شیرها همیشه یکی از وظایف چالش برانگیز در دنیای پرجمعیت و پیشرفته ما بوده است. انسان همیشه با این همسایگان درنده در کشمکش بوده است.در حال حاضر بین طرفداران حفاظت از محیط زیست در خصوص بهترین شیوه حفاظت از نسل گوشتخواران بحث*های زیادی وجود دارد. این راهکارها روش*هایی نظیر تمرکز روی ایجاد حصار در اطراف مناطق حفاظت شده جهت سکونت دوباره این جانوران در مناطق مشترک با انسان را شامل می*شود.جهت بررسی این مساله گروهی از متخصصان نروژی و هندی نسبت به کار گذاشتن دوربین*های مخصوص در اطراف شهر آکول در غرب هندوستان اقدام کردند.این ناحیه به شدت تحت الشعاع جمعیت انسانی است چرا که در هر کیلومتر مربع ۳۵۰ نفر زندگی می*کنند و عملا تمامی زیستگاه*های این نواحی تبدیل به مزارع کشاورزی به ویژه برای کاشت نیشکر شده است. در این ناحیه حیوانات وحشی بزرگتر از خرگوش های صحرایی وجود ندارند ضمن اینکه در نواحی نزدیک به نواحی مورد مطالعه نیز هیچ جنگل و منطقه حفاظت شده*ای وجود ندارد.بنا به گزارش ایسنا به نقل از لایوساینس،* به رغم برتری جمعیت انسانی در این نواحی، نتایج مطالعات حاکی از تراکم بالای پلنگ ها و کفتارها در این نواحی یعنی چیزی حدود پنج حیوان بالغ در هر ۱۰۰ کیلومتر مربع است.علاوه بر این نتایج مطالعات نشان از وجود شکارچیان درنده کوچک اندام تری نظیر گربه لکه دار، گربه کوچک هندی،*روبان هندی،*گربه جنگلی، شغال و نوع سمور موسوم به نمس دارند.تصاویر ضبط شده از پلنگها نشان می*دهد این جانوران در هنگام شب بسیار نزدیک به خانه*ها و در میان شهر هستند. به رغم حضور گسترده پلنگ ها در این نواحی تا کنون گزارشی از آسیب جدی انسانها بر اثر حمله پلنگ ها گزارش نشده است.

منبع:arw.ir