خفاش سبیل* دار

نام علمی : Myotis mystacinus

نام انگلیسی: Whiskered Myotis

نام فارسی: خفاش سبیل* دار
مشخصات: یکی از کوچک*ترین خفاش*های ایران است. گوش*ها متوسط و باریکند، گوشک از نصف طول گوش بلندتر است و نوک تقریباً تیزی دارد. پرده بالی تیره رنگ است و کمی بالاتر از قاعده انگشت شست به پا وصل می*شود. رنگ موهای پشت خاکستری متمایل به قهوه*ای، شکم روشن*تر و متمایل به زرد است.اندازه*ها: طول سر و تنه 38 تا 50 میلی*متر، دم 30 تا 40 میلی*متر، ساعد 31 تا 37 میلی*متر، وزن 5/4 تا 13 گرم.زیستگاه: غارها، سقف خانه*ها، سوراخ درختان و شکاف سنگ*ها.پراکندگی: در ایران تا کنون از گرگان تا آذربایجان، کرمانشاه و تهران گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال آفریقا.عادات: اوایل غروب و حتی در روشنایی روز در ارتفاع دو تا پنج متری شروع به پرواز می*کند. پروازهای آهسته دارد که گاهی با بال*بال زدن همراه است. اغلب به صورت کلنی زندگی می*کنند. معمولاً در زمستان مدتی به خواب می*روند.غذا: از حشرات تغذیه می*کند. معمولاً در بالای سطح آب و اطراف درختان به شکار می*پردازد.تولید مثل: شبیه خفاش گوش موشی بزرگ، طول عمر حدود 20 سال.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران