خفاش زرد (خفاش بتا)

نام علمی : Eptesicus bottae

نام انگلیسی: Botta's Serotine

نام فارسی: خفاش زرد (خفاش بتا)
مشخصات: شباهت زیادی به خفاش سروتین دارد ولی کوچک*تر از آن است. پرده دمی روشن*تری با حدود 17 خط عرضی دارد. موهای بدن انبوه و رنگ آن در پشت، زرد خاکی و زیر بدن سفید شیری است. طول ساعد 40 تا 42 میلی*متر است.زیستگاه: سوراخ درختان، شکاف دیوارها و داخل ساختمان*ها.پراکندگی: در ایران این گونه از خوزستان، باشت بویراحد، داراب فارس، زنجان و پارک ملی تندوره در خراسان گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا، غرب آسیا و مصر.عادات: ناشناته و احتمالاً شبیه خفاش «سروتین».منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران