خفاش دو رنگ (خفاش ساوی)

نام علمی : Hypsugosavii, Pipistrellus savii

نام انگلیسی: Savi's Pipistrelle

نام فارسی: خفاش دو رنگ (خفاش ساوی)
مشخصات: جثه*اش از سایر خفاش*های پی*پیس*ترل بزرگ*تر است. گوش*ها نسبتاً کوچک و در بالا گرد هستند. گوشک بسیار کوچک و از نصف طول گوش کوتاه*تر است، قسمت بالایی گوشک پهن و عرض آن معادل طول قسمت بیرونی است. دندان*های فکی، بسیار کوچک هستند و گاهی نیز دندان پیش آسیای اول وجود ندارد. این دندان*ها به سختی از بیرون قابل رؤیت هستند. موهای پشت قهوه*ای تیره با نوک روشن و موهای سطح شکمی سفید متمایل به خاکستری است، تضاد مشخصی بین رنگ تیره موهای پشت، رنگ سیاه پوست صورت با رنگ روشن موهای چانه، گلو و سینه به چشم می*خورد.اندازه*ها: طول سر و تنه 43 تا 48 میلی*متر، دم 34 تا 39 میلی*متر، پا 6 تا 8 میلی*متر، وزن 6 تا 10 گرم.زیستگاه: ساختمان*ها، سوراخ درختان، غارها و شکاف سنگ*ها واقع در مناطق کوهستانی.پراکندگی: در ایران، وجود آن از پارک ملی تندروه، پارک ملی دریاچه ارومیه، ماکو، سردشت و لردگان گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال افریقا.عادات: مانند خفاش کولمنبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران