شکارچیان مسلح حق ورود به مناطق حفاظت شده را ندارند
دیده بان حقوق حیوانات:سرهنگ حمیدرضا خیلدار در گفت*وگو با خبرنگار جامعه فارس اظهار داشت:* به مهمانان نوروزی اجازه داده نمی*شود که در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع به صورت مسلح وارد شوند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه ابراز داشت: زمانی که افراد به صورت مسلح وارد مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع می*شوند به این معنی است که افراد با قصد شکار حیوانات به این مناطق سفر کرده*اند.وی ادامه داد: آنهایی که سلاح دارند فقط مجوز سلاح را اخذ کرده*اند این در حالی است که این دسته از افراد پروانه و مجوز شکار را اخذ نکرده*اند و به همین جهت چنانچه محیط بانان با افراد مسلح روبه رو شوند، بدون هیچ تعللی سلاح این افراد را ضبط می*کنند.سرهنگ خیلدار در ادامه بیان داشت: به همین جهت با دادگستری*های استان*های کشور هماهنگی*های لازم صورت گرفته است.وی یادآور شد:* چنانچه محیط*بانان سلاحی را در دست شکارچیان ببینند، حتما اقدام به ضبط سلاح آنان می*کنند.این مقام مسئول در ادامه گفت: در این باره توافق*نامه*ای میان سازمان محیط زیست و دادگستری منعقد شده است تا علاوه بر اینکه سلاح شکارچیان ضبط *شود، فرد شکارچی نیز جریمه *شود.وی متذکر شد: علاوه بر موارد فوق، دیگر سلاح به شکارچیان تحویل داده نمی*شود.سرهنگ خیلدار افزود:* آوردن سلاح در مکان*هایی که حفاظت می*شود اعم از مناطق حفاظت شده، پارک*های ملی، مناطق شکار ممنوع و همچنین تالاب*ها ممنوع است.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد:* از نیروهای بسیج و نیروهای مردمی و محلی برای جلوگیری از شکار حیوانات در مناطق مزبور کمک گرفته می*شود.

منبع:
arw.ir