تحریم فرآورده های گوشتی آمازون در حمایت از جنگل ها
دیده بان حقوق حیوانات : اعضای «انجمن سوپرمارکت های برزیل» در اعتراض به استفاده غیرقانونی از جنگل های باران زا بعنوان چراگاه، خرید فرآورده های گوشتی حاصل از دام های آمازون را تحریم کردند.
به گزارش ایسنا بر اساس تصمیم جدید، این گروه به نمایندگی از سوپرمارکت های برزیل از این پس از خرید فرآورده های گوشتی حاصل از دام هایی که در جنگل های آمازون پرورش می یابند، خودداری خواهند کرد. انجمن سوپرمارکت های برزیل در حال حاضر ۲۸۰۰ عضو دارد.بی بی سی گزارش داد، هرچند طی چند سال گذشته روند تخریب جنگل ها در آمازون کاهش یافته اما پیشروی مزرعه داران و دامداران به نواحی جنگلی برای چرای دام هایشان همچنان ادامه دارد و این قبیل فعالیت های غیرقانونی، جنگل های باران زای آمازون را به طور جدی تهدید می کند.
در حال حاضر بخش های وسیعی از این مناطق جنگلی به چراگاه و زمین های کشت سویا تبدیل شده اند.

منبع:arw.ir