دی زی بعنوان بامزه ترین گربه جهان شناخته شده است.

هر چند گربه های زیبا در جهان کم نیستند اما بنا به دلایلی این گربه را مردم بعنوان یکی از بامزه ترین گربه های جهان شناخته اند.
بعد از انتشار تصاویر دی زی توسط بن تورود 35 ساله همراه همسرش میکا 32 ساله در اینترنت در سال گذشته، محبوبیت این گربه خیلی زیاد شد و مردم این بچه گربه زیبا را بعنوان یکی از بامزه ترین گربه ها می شناسند.
دی زی در دست جا می شود و قد و هیکلش به اندازه یک لامپ است.