به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا،اين دوزيست
كه از خانواده سيسيليان*ها (caecikians)* محسوب مي شود، در نگاه اول بيشتر
شبيه كرم است.به
گفته پروفسور «بيجو» سرپرست تيم تحقيقاتي دانشگاه دهلي، سيسيلسان*ها
گونه*هاي جانوري بسيار مرموزي هستند و كشف گونه جديد اين موجودات نيز بسيار
دشوار است؛ چراكه اغلب اين موجودات در زير زمين يا در زير لاشه برگ ها
زندگي مي*كنند.

اين گونه جديد حاصل تلاش پنج ساله محققان و نتيجه ۲۵۰ نمونه حفاري در مناطق جنگلي در هند است.

براي
بررسي گونه جديد، مطالعات مولكولي DNA* و مورفولوژي انجام شد. با تكميل
آزمايشات محققان دريافتند تنها با يك گونه جديد از سيسيليان ها مواجه
نيستند، *بلكه با گونه*اي از يك خانواده ناشناخته و نادر مواجه هستند.

دهمين
گروه از خانواده سيسيان*ها Chikilidae نامگذاري شده*اند. آزمايشات DNA
نشان مي دهد گونه جديد شاخه از خانواده سيسيليان هاي آفريقايي در ۱۴۰
ميليون سال قبل محسوب مي*شوند.

برخلاف ساير دوزيستان مانند قورباغه و
سمندر، سيسيليان*ها فاقد پا هستند. بدني كرمي شكل و نرم دارند و بينايي
آنها نيز بسيار محدود است. ماده اين جانور بين دو تا سه ماه بدون غذا روي
تخم ها مي*خوابد.

شمار زيادي از اين گونه جديد كه با مارها اشتباه
گرفته شده بودند، توسط ساكنان محلي از بين رفته*اند و محققان درخصوص خطر
انقراض اين گونه نادر هشدار داده*اند.

دوزيستان جزء حيوانات در معرض خطر نابودي محسوب مي*شوند و ۴۰ درصد از گونه*هاي مختلف در ليست قرمز انقراض قرار دارند.


منبع:lovedoni.com