خفاش دم* موشی کوچک

نام علمی : Rhinopoma hardwickei

نام انگلیسی: Lesser Mouse-tailed Bat

نام فارسی: خفاش دم* موشی کوچک
مشخصات: جثة متوسط و گوش*های نسبتاً بزرگ و پهنی دارد. گوشک بزرگ، دم دراز و باریک، پرده دمی کوتاه است و فقط قسمت کمی از قاعده دوم را می*پوشاند. رنگ موها در قسمت پشتی کرم متمایل به خاکستری و زیر بدن کرم روشن است.اندازه*ها: طول سر و تنه 43 تا 75 میلی*متر، دم 55 تا 70 میلی*متر، ساعد 45 تا 63 میلی*متر.زیستگاه: مناطق گرم، خشک و بدون درخت، اغلب در شکاف سنگ*ها و قسمت روشن جلوی غار مشاهده می*شود.پراکندگی: در ایران از جنوب اهواز تا دریاچه پریشان واقع در کازرون پراکندگی دارد. مناطق کوهستانی شهرستان نیک*شهر در بلوچستان یکی از نقاطی است که می*توان این خفاش*ها را مشاهده نمود.پراکنش جهانی: شرق و شمال آفریقا، جنوب آسیا.عادات: در اواخر غروب پرواز می*کنند و به تندی بال می*زنند. به صورت انفرادی یا دسته*جمعی زندگی می*کنند. در محل زندگی فضولات انباشته شده زیادی به چشم می*خورد که نشانه زندگی چندین نسل است.غذا: از حشرات کوچک تغذیه می*کنند.تولید مثل: در اواخر زمستان جفت*گیری می*کند. رشد جنین بلافاصله شروع می*شود. مدت آبستنی 95 تا 100 روز است، یک بچه می*زاید. دوران شیرخوارگی حدود دو ماه است. ماده*ها در نه ماهگی و نرها در 17 ماهگی بالغ می*شوند.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران