خفاش دم* موشی مسقطی

نام علمی : Rhinopoma muscatellum

نام انگلیسی: Small Mouse-tailed Bat
نام فارسی: خفاش دم* موشی مسقطی
مشخصات: از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به خفاش دم*موشی کوچک دارد. تفاوت ظاهری در قسمت پوسته روی بینی است که در این خفاش کاملاً واضح است. در صورتی که پوسته بینی در خفاش دم*موشی کوچک آشکار نیست.اندازه*ها: طول سر و تنه 45 تا 60 میلی*متر، دم 46 تا 51 میلی*متر،زیستگاه: مانند گونه قبلی.پراکندگی: در ایران از سیستان، *بلوچستان، هرمزگان، جهرم، پشت کوه لرستان،* اهواز و ایلام گزارش شده است. در جزیره قشم در غار خربس یک کلنی از این خفاش*ها توسط مؤلف مشاهده شد که اخیراً به علت تردد گردشگران، آنجا را ترک کرده*اند.پراکنش جهانی: آسیای جنوب غربی.عادات: در اواخر غروب پرواز می*کند، پرواز غیرمعمول و با بالا و پائین رفتن زیاد، که شباهت به پرواز پرندگان کوچک دارد. معمولاً در فاصله شش تا نه متری زمین پرواز می*کند. در پروازهای طولانی گاهی اوقات بال نمی*زند، بلکه در هوا سر می*خورد.تولید مثل: نظیر خفاش دمی*موشی کوچک.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران