خفاش دم* موشی بزرگ

نام علمی : Rhinopoma microphyllum

نام انگلیسی: Greater Mouse-tailed Bat

نام فارسی: خفاش دم* موشی بزرگ
مشخصات: شباهت زیادی به گونه قبلی دارد. ولی جثة آن بزرگ*تر و دم کوتاه*تر و کلفت*تر است.اندازه*ها: طول سر و تنه 79 تا 80 میلی*متر، دم 48 تا 62 میلی*متر، ساعد 60 تا 70 میلی*متر.زیستگاه: غارها، شکاف سنگ*ها و ساختمان*های متروک.پراکندگی: در ایران از منطقه دهلران تا جنوب اهواز،* شیراز، جهرم و لارستان پراکندگی دارد.پراکنش جهانی: شمال آفریقا، غرب آسیا تا هندوستان.عادات: شبیه گونه قبلی. در این خفاش دوره آبستنی حدود سه ماه و نیم است و پس از دو سال به سن بلوغ می*رسد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران