خفاش دم آزاد مصری

نام علمی : Tadarida aegyptiaca

نام انگلیسی: Egyptian Free-tailed Bat

نام فارسی: خفاش دم آزاد مصری
مشخصات: از نظر ظاهری شباهت زیادی به خفاش دم آزاد اروپائی دارد ولی جثة آن کوچک*تر و رنگ موها قهوه*ای روشن است. ساعد کوتاه*تری دارد که طول آن بین 45 تا 55 میلی*متر است (وجه تشخیص آن از خفاش دم آزاد اروپایی).پراکندگی: این خفاش تا کنون فقط در چاه سلم واقع در شمال بندر لنگه دیده شده است. از خصوصیات آن اطلاعات دقیقی در دست نست.پراکنش جهانی: آفریقا، شبه جزیه عربستان، افغانستان، سری*لانکا، هندوستان.عادات: ناشناخته.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران