خفاش حنائی (خفاش ژفروا)

نام علمی : Myotis emarginatus

نام انگلیسی: Geoffroy's Myotis

نام فارسی: خفاش حنائی (خفاش ژفروا)
مشخصات: جثه کوچک، گوش*ها قدری بزرگ است، در وسط لبه بیرونی گوش*ها انحنای مشخصی وجود دارد. موها متراکم*اند و رنگ آنها در قسمت پشت حنایی است که مشخصه این خفاش محسوب می*شود. رنگ موهای زیر بدن روشن*تر است. در لبه پرده دمی* موهای پر اکنده وجود دارد.اندازه*ها: طول کلی بدن 79 تا 100 میلی*متر، ساعد 36 تا 43 میلی*متر، وزن 6 تا 15 گرم.زیستگاه: غارها، شکاف سنگ*ها، ساختمان*های تاریک و معادن.پراکندگی: در ایران مناطق خراسان، بلوچستان، مازندران، باختران، محلات، کازرون و برازجان.پراکنش جهانی: اروپا، آفریقای شمالی و غرب آسیا.عادات: اواخر غروب در ارتفاع متوسط شروع به پرواز می*کند، پرواز تندی دارد. معمولاً به دیواره غارها می*چسبد یا از سقف آویزان می*شود و کمتر به داخل شکاف*ها می*رود. در مناطق سردسیر خواب زمستانی دارد.غذا: حشرات کوچک و اغلب در بالای سطح آب شکار می*کند.تولید مثل: شبیه خفاش گوش موشی بزرگ
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران