هميشه تصورات عجيبي از گياهان گوشت*خوار در ذهن انسان*ها وجود دارد. گياهان افسانه*اي و عجيب موضوع تعداد زيادي از كتاب*ها، فيلم*ها و داستان*هاي عامه*پسند و تخيلي بوده*اند. در اين*گونه آثار، گياهان گوشت*خوار به شكل اغراق*آميزي با اندازه*هاي خيلي بزرگ يا توانايي*هاي خارق*العاده نمايش داده مي*شوند كه البته اين فيلم*ها و داستان*ها طرفداران بسيار زيادي هم دارند.
افسانه يا واقعيت؟


در سال 1878 دكتر كارل ليچه، جهان*گرد و باستان*شناس معروف، گزارش داد كه دختري توسط يك درخت در جنگل*هاي ماداگاسكار بلعيده شده است! بعد از تحقيقات فراوان، مشخص شد كه اين دختر كه ساكن يكي از قبايل ساكن در اطراف جنگل بوده، چند روزي است كه ناپديد شده و خبري از او نيست. البته از درخت آدم*خواري كه دكتر و مردم محلي از آن حرف مي*زدند، هم خبري نبود. در واقع درختي با آن خصوصيات در جنگل*هاي ماداگاسكار پيدا نشد و از آن روز به بعد تحقيقات در مورد حقيقت داشتن گياهان آدم*خوار ادامه دارد و بسياري معتقدند كه پيدا نكردن اين نوع گياه، دليلي بر وجود نداشتن آن نيست.
گياهان گوشت*خوار


گياهان گوشت*خوار، گياهاني هستند كه بسياري از مواد مغذي خود را ـ به جز انرژي ـ، از طريق تله*گذاري و خوردن جانوران كوچك كه معمولا حشرات هستند، به دست مي*آورند. گياهان گوشت*خوار بيشتر در مناطقي مانند مرداب يا لجن*زار رشد مي*كنند و از آن*جا كه خاك اين مناطق از لحاظ مواد غذايي به خصوص نيتروژن كه يكي از عوامل اصلي در زنده ماندن آنهاست، غني نيست، از اين رو با شكار، مواد لازم براي زنده ماندن را به دست مي*آوردند.
نظريه داروين


در سال 1875 "چارلز داروين" تحقيقات زيادي راجع به گياهان گوشت*خوار انجام داد و نتيجه تحقيقاتش را در كتابي به چاپ رساند. طبق تحقيقات، در حدود 630 گونه گياه گوشت*خوار در دنيا وجود دارد كه از طريق شكار حيوانات كوچك و حشرات، مواد معدني و آنزيم*هاي مورد نياز خود را تأمين مي*كنند كه البته سي*صد نوع از آنها در بسياري از جنگل*هاي دنيا ديده مي*شوند و باقي آنها از موارد بسيار نادر هستند. البته از اين سي*صد گونه نيز امروزه انواع كمتري يافت مي شود و اكثر آنها بر اثر شرايط ناپايدار آب*و*هوايي منقرض شده*اند.
خوردن موش و قورباغه


اگر چه گياهان گوشت*خوار در سراسر دنيا يافت مي*شوند، ولي گل*هاي كميابي هستند. اين گياهان علاوه بر حشرات، جانداران بزرگ*تري از قبيل موش و حتي آب*زيان كوچك مانند قورباغه را هم مي*بلعند! سيستم عملكرد اين گياهان بسيار حيرت*آور است و نكته شگفت*انگيز در مورد آنها اين است كه رگبرگ*هاي اين گياهان درست مثل اعصاب بدن انسان عمل مي*كنند. به اين ترتيب كه با كوچك*ترين محركي، با بسته شدن يا مكيدن محرك، به آن پاسخ مي*دهند. اين فرايند در كل در حدود يك ثانيه يا كمتر انجام مي*شود.
انقراض گونه*هاي قديمي* و بزرگ*تر


بسياري از انواع اين گياهان در طول ساليان دراز منقرض شده*اند؛ ولي تشخيص آنها با استفاده از فسيل*هايشان امكان*پذير است. طبق تحقيقات به دست آمده از فسيل اين گياهان، قدمت برخي از آنها كه امروزه ديگر وجود ندارند، به 125ميليون سال پيش مي*رسد. گياهان قديمي كه منقرض شده*،اند از نظر اندازه نيز بسيار بزرگ*تر از گياهان كنوني بوده*اند. به طوري كه در افسانه*هاي برخي قبايل، اين گياهان را حتي آدم*خوار نيز مي*دانستند. اين گياهان به دليل نداشتن ساقه*اي ضخيم و چوبي، ايمني بالايي در برابر باران*هاي شديد و توفان ندارند و در بيشتر موارد از قسمت تله آنها فسيلي باقي نمانده است. دوره تكامل در اين گياهان معمولا شش ماه طول مي*كشد. گياهاني كه در مناطق خشك*تر رشد مي*كنند، مي*توانند آب باران را جذب كرده و براي مدتي طولاني نگه دارند.
استفاده پزشكي؛ شايد


طبق تحقيقي كه در سال 2009 انجام شد، پژوهش*گران توانستند ثابت كنند تركيباتي كه در مواد ترشحي توسط گياهان گوشت*خوار وجود دارد، حاوي مواد ضد قارچ است كه در مقايسه با داروهاي ضد قارچي كه امروزه مورد استفاده قرار مي*گيرند، مقاوم*تر و تأثير*گذار*تر هستند و شايد روزي از مواد ضد قارچ موجود در اين گياهان در علم پزشكي استفاده شود!منبع:سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان