مدير كل محيط زيست استان چهارمحال و بختياري گفت: پژوهش*هاي علمي گسترده*اي براي جمع*آوري نمونه*هاي ژن انواع موجودات زنده محيط زيست براي نگهداري در بانك ژن حيات وحش اين استان در حال انجام است.
داود شيوندي: در همين راستا تاكنون از 30 گونه خزنده، هفت گونه پستاندار، هشت گونه پرنده و 10 گونه گياه در اين استان نمونه*برداري شده است.
وي با بيان اينكه نزديك به 5/9 درصد از مساحت چهارمحال و بختياري تحت حفاظت محيط زيست اين استان است، ادامه داد: هم*اكنون 253 هزار هكتار منطقه حفاظت شده، 4 هزار هكتار منطقه شكار ممنوع، 4 هزار هكتار تالاب، هزار و 500 كيلو*متر رودخانه، 5 هزار و 400 هكتار پارك ملي و 379 هكتار اثر طبيعي ملي در اين استان وجود دارد.
شيوندي تصريح كرد: 254 گونه جانوري نظير پلنگ، ميش و بز كوهي، گربه وحشي، خرس قهوه*اي، انواع پرندگان آبزي و كنار*آبزي نظير مرغان مهاجر، كشيم، كاكايي، مرغابي، اردك، لك*لك، و عقاب طلايي كه از جمله پرندگان خاص منطقه زاگرس است، در مناطق زيست*محيطي چهارمحال و بختياري وجود دارد.
وي با اشاره به مهاجرت بيش از 100 هزار پرنده در اواسط مهر ماه هر سال به اين استان گفت: براي جلوگيري از انتشار آنفولانزاي مرغي تمامي منابع آبي اين استان توسط اكيپ*هاي ويژه*اي، بررسي و مديريت مي*شوند.
شيوندي تصريح كرد: در بررسي*ها به*عمل آمده تا*كنون هيچ گونه مورد مشكوك به آنفولانزا در اين استان گزارش نشده است.
وي همچنين به كاهش تعداد تخلفات زيست*محيطي در اين استان در سال جاري نسبت به سال*هاي گذشته اشاره و تصريح كرد: در سال 85 تعداد 60 قبضه اسلحه، در سال 86، 50 قبضه اسلحه و در هفت ماهه نخست امسال 57 قبضه اسلحه ضبط و به همراه متخلفان به مقامات قضايي تحويل داده شد.
شيوندي افزود: در همايش منطقه مركزي كشور كه با حضور بازرسان سازمان حفاظت محيط زيست كشور و مديران كل حفاظت محيط زيست 10 استان مركزي برگزار شد، چهارمحال و بختياري در حوزه نظارت و بازرسي استان برتر شناخته شد كه از دو نفر از محيط*بانان اين استان در سالروز تولد امام رضا(ع) تجليل مي*شود.