شاید نمونه های زیادی از تعادل سنگها را که بطور طبیعی در طبیعت بوجود آمده اند دیده باشید اما تصاویر زیر هر چند که در نگاه اول کاملا ساختگی به نظر میرسد اما تعادل این سنگها کاملا واقعی است. خصوصا اینکه توسط انسان شکل گرفته است.

این پروژه هنری، هنر مورد علاقه مایکل گراب هنرمند 28 ساله آمریکایی است که از سنگ های ریز و درشت بستر رودخانه برای تجسم ایجاد تعادل از آن استفاده کرده است و صحنه هایی اینچنین باورنکردنی را بوجود آورده است.