عجیب ترین ده سفر حیواناتحیوانات سفرهای باور نكردنی و اغلب پر رمز و راز را برای یافتن غذای خوب و مكان مناسب برای زندگی خانواده خود دارند.در ماه جاری نوعی جیر جیرك از مكان مخفی ۱۷ ساله خود بیرون می آید تا سفر طولانی مدت خود در زمان را آغاز كند این حشره فی الواقع چند سانتی متر از تاریكی گودال خود به سمت نور حركت می كند. در مقابل سفرهای هزران كیلومتری را نیز در دنیای حیوانات شاهد خواهیم بود.

نهنگ گوژپشت

نهنگ گوژپشت ركورد طولانی ترین سفر را در بین پستانداران دارد. تعدادی از این جانداران در ماههای گرم سال نزدیك به یك میلیون تن غذا در یك روز در شبه جزایر قطب شمال می خورد و سپس در فصل زمستان مهاجرت پنج هزار مایل( بیش از ۸ هزار كیلومتر) خود را تا محل مناسب بچه آوری نزدیك سرزمین كلمبیا و خط استوا آغاز می كنند.


مارماهی آب شیرین

مار ماهی آب شیرین از همان بدو تولد خود را برای زندگی در آبهای پر خروش مهیا می شود. نوزادان پس از خارح شده از تخم در دریای ساراگوزا به سمت آبهای شیرین رودخانه های انگلستان و سواحل شرقی ایلات متحده شنای طولانی خود را آغاز می كنند. در بین راه كلیه های آنها خود را با تغییرات شوری آب در نواحی و زمانهای متفاوت سازگار می كند. در زمان تخم گذاری، كلیه مار ماهی ها دوباره به حالت اولیه خود بر می گردد.
درنای فریادكش

تلاشها برای بازگرداندن این پرندگان به حالت اولیه خود با درسهایی كه از پرندگان در معرض انقراضی آموخته شده است ادامه دارد. هواپیماهای فوق سبك و رباتهای كنترل كننده رادیویی به شكل درنای فریاد كش تغییر وضعیت داده شده اند و با پرواز در پشت این پرندگان آنها را رد یابی كرده و ماموریت هدایت آنها به سمت مناطق حفاظت شده در زمستان رهنمون می شوند.
پروانه امپراتور

مهاجرتهای طولانی در خون این پروانه است. در هر پاییز هزاران پروانه راه خود را به سمت غرب یعنی ایالات كالیفرنیا و مكزیكو پیش می گیرند. تابستان آنها ۳ هزار مایل ( نزدیك ۴/۴ هزار كیلومتر ) مهاجرت می كنند یعنی به اندازه كل طول ایلات متحده و كانادا. این از معماهای پیچیده دانشمندان است كه آنها چطور دریافته اند، چه زمانی و در چه مسیری به پرواز در آیند.
مرغ مگس خوار گلو قرمز

قبل از سفر ۸ هزار كیلومتری خود به آمریكای مركزی این پرنده ره توشه سفر خود را از شهد، حشرات و شیره درختان بر می گیرد. این پرنده كوچك با دو گرم چربی بدست آمده بدین طریق كه وزن او را دو برابر می كند پرواز بدون توقف خود را از شرق امریكای شمالی به سمت خلیج مكزیك آغاز می كند.
ماهی آزاد

بعد از گذراندن سالها در دریاها و اقیانوسها، ماهی آزاد به سمت آبهای شیرین جویبارها یعنی جایی كه متولد شده است مهاجرت می كند و با تخم ریزی در بالادست این رودخانه ها سر انجام همان جا میمیرد. این نوع ماهی با صدها كیلومتر شنا در خلاف جریان آب و در آبهای خروشان عزم مراجعت به زادگاه خود می كند، حتی اگر این بدان معنا باشد كه شوكهای ناگهای تغییرات محیط زیست را (از آبهای شور و راكد و گرم به سمت آبهای سرد شیرن و پر خروش) به جان بخرد و به بند كشد
لاكپشت سبز

حس غریزی و مادرانه این نوع لاك پشت باعث می شود تا به مكان تولد خود و خانواده اش برگردد. لاك پشت باردار با شنا بیش از ۱۶۰۰ كیلومتری خود، یعنی از سواحل برزیل كه مورد استفاده تغذیه ایی اوست خود را به جزایر آسنسیون در میانه جنوبی اقیانوس اطلس می رساند. در سواحل باریك این جزایر او با كندن گودالهایی تخم های خود را می گذارد و سپس دوباره مسیر آمده را بر می گردد
ویلدبیست

چراگاههای سبز ۵/۱ میلیون از این گونه را در خود جا داده است. ویلبیست های سرنگیتی برای پرهیز و در امان ماندن از خشكسالی های تانزانیا و كنیا با طی مسیر حدود ۱۶۰۰ كیلومتری و در گله های بسیار بزرگ و به همراه گور های افریقایی و آهوان به سمت مراتع و مكانهای مناسب حركت می كنند.
لمینگ( موش صحرایی قطب شمال)

در توندرای قطب شمال جمعیت زیاد و كمبود مواد غذایی باعث می شود تا مهاجرت گسترده و سریع این جاندار محقق شود. محققان این سفر پر زحمت این پستاندار كوچك را روزی حدود ۱۶ كیلومتر بر اورد كرده اند. افراد ضعیف تر با گامهای كمتر مسیر را بسیار زیاد می یابند و در نهاین عقب مانده و می میرند.
سیكادا( نوعی جیرجیرك)

میلیاردها حشره جاق و جیر جیر كنان از سر پناه زیرزمینی خود جمع می شوند و با سر و صدا جفت گیری خود را آغاز می كنند این نوع حشره در طی ۱۷ سال در زیر زمین با خوردن مواد غذایی خود را چاق می كند و با گذشتن از ۵ مرخله تكاملی . آنها با این جعیت فوق العاده زیاد میزات صید صیادان خود را اشباع می كنند و با قربانی شدن تعدادی این فرصت رتا فراهم می كنند تا اكثرا بتوانند در طی ۵ هفته دوران بزرگسالی خود را جشن بگیرند و بگزرانند.
جمشید رحمانی
منبع:aftabir.com