لذت بازی در دنیای حیوانات


دیدن کودکی که در حال بازی است و از بازی خود لذت می برد رویداد عجیبی نیست.


حتی اگر سگی را ببینیم که با توپی خود را سرگرم کرده است نیز نباید چندان حیرت زده شویم، اما درباره لاک پشت ها یا حتی زنبورهای عسل چه می توان گفت؟
حقیقت این است که این موجودات نیز زمان هایی را در طول شبانه روز صرف بازی و سرگرمی می کنند.نقش بازی در یادگیری مهارت در حیوانات

تنها این سگ ها، گربه ها یا میمون ها نیستند که در دنیای حیوانات به بازی و سرگرمی نیاز دارند. این نظر گوردون بورگارت از اساتید روان شناسی دانشگاه تنسی آمریکاست.
او کسی است که برای سال های طولانی رفتار حیوانات و لحظاتی که تصور می شود خود را سرگرم بازی و تفریح می کنند زیر نظر داشته است. به عقیده وی بسیاری از حیوانات به زمانی برای بازی کردن و نوعی ایجاد وقفه در انجام کارهای غریزی روزمره خود نیاز دارند.
دانشمندانی همچون گوردون سال های طولانی است که رفتار موجوداتی نظیر خزندگان بالغ یا تازه به دنیا آمده را زیر نظر دارند، اما بسیاری از آنها می گویند رفتار مشخصی را ندیده اند که نشان دهد این حیوانات در حال بازی هستند.
نکته مهم این است که کشف نشانه هایی از بازی و تفریح در دنیای حیوانات نیازمند صرف زمان قابل توجهی است تا در نهایت بتوان حیوانی را در حین انجام نوعی رفتار که بی شباهت به تفریح و بازی نباشد مشاهده کرد.
با این حال گوردون می گوید: در باغ وحش ملی واشنگتن چیزی را دیدم که نمی توان بی تفاوت از کنار آن عبور کرد. لاک پشت صورت خوکی که از جمله نمونه های نادر این حیوان به شمار می آید در حال سروکله زدن با توپ بسکتبال بود.
بررسی های بیشتری در این زمینه انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که این لاک پشت کاری نمی کرده است جز بازی با توپ. گوردون نتیجه مشاهدات و بررسی های خود را در نشریه The Scientist منتشر کرده که اتفاقا با استقبال صاحب نظران علمی و متخصص در علم رفتارشناسی جانوری روبه رو شده است.
در مقاله خبرساز گوردون که تحت عنوان «وقتی برای بازی» منتشر شده است به ۵ فاکتور اصلی برای بازی و سرگرمی پرداخته شده است. این دانشمند یکی از نخستین چهره هایی است که به تعریف بازی در افراد پرداخته است.
البته او این تعریف را در خصوص گونه های جانوری که هیچ گاه تصور نمی شده مشغول بازی کردن باشند نیز ارائه کرده است، گونه هایی نظیر ماهی ها، خزندگان و بی مهرگان. او حتی کتاب جالب توجهی تحت عنوان «بازی در
حیوانات ـ آزمودن محدودیت ها » منتشر کرده است که در آن به رفتارهایی شبیه بازی در دنیای حیوانات مختلف پرداخته شده است.
به عقیده وی برخی حرکات بدن ماهی ها نظیر حرکت باله ها و دور زدن های مداوم در آب می تواند نشانه ای روشن از بازی کردن در ماهی ها باشد.


می توان با دنبال کردن رفتارهای بازیگوشانه در دنیای حیوانات کمتر

شناخته شده نظیر لاک پشت ها ناشناخته های بیشتری از زندگی آنها آموخت این دانشمند ۵ فاکتور مورد نظرش را در یک عبارت خلاصه کرده است: بازی رفتار تکراری است که هدف مشخصی نداشته و عمدتا زمانی که انسان یا حتی حیوان در شرایط آرام و به دور از تنش روانی قرار دارد آن را به طور داوطلبانه انجام می دهد.
گوردون می گوید: بخوبی روشن است که پس از بررسی دقیق توانایی توصیف بازی و مشاهده این قابلیت در میان تمام جانداران، انسان درک بهتری از خود و رفتارهایش دارد.
بررسی های مختلفی در این زمینه انجام شده که نشان می دهند در مقایسه با انسان در حیوانات می توان نقش بازی کردن در یادگیری مهارت های گوناگون را بهتر مشاهده و ارزیابی کرد.
در حقیقت بازی کردن به حفظ ثبات و وضعیت مناسب فیزیکی بدن و حتی تعادل روحی کمک می کند و در عین حال سهم قابل توجهی در ارتقای ارتباطات اجتماعی دارد که گویا این ویژگی در حیوانات نیز بخوبی دیده می شود.
در حال حاضر محققان از بازی به عنوان شیوه درمانی مناسب و امیدوارکننده برای کمک به کودکان دچار اختلالات مختلف استفاده می کنند.
گذشته از آن مطالعات زیادی نیز درخصوص بررسی تاثیر فعالیت بیشتر برای کمک به ایجاد تحرک در سالمندان در دست انجام است.
چنین دستاوردها و نتیجه گیری هایی گرچه ارزشمند به نظر می رسند اما چندان حیرت انگیز نیستند، اما این که در دنیای حیوانات نیز بازی کردن مفهوم خاصی داشته و به نوعی برای آنها لذتبخش است دانشمندان را به تحیر واداشته است.
آنچه دانشمندان را درخصوص بررسی ریشه های علاقه به بازی در دنیای حیوانات ترغیب می کند اثرات بعدی است که در آنها پدیدار می شود.


سگ ها، علاقه مندان شناخته شده به بازی کردن

در میان گونه های مختلف جانوری که مشاهده بازی در آنها بیش از سایرین قابل رویت است، سگ ها از اعتبار خاصی برخوردارند. سگ ها به واسطه ارتباط نزدیکی که با انسان ها دارند و حتی در برخی جوامع به عنوان نزدیک ترین مونس انسان ها در نظر گرفته می شوند ارتباط اجتماعی خاصی با انسان های اطراف خود برقرار می کنند.
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که با افزایش تنوع بازی هایی که با سگ ها می شود می توان ارتباط برقرار شده با این حیوان را نیز بیشتر کرد. عقیده بر این است که سگ ها تمایل انسان به بازی کردن با آنها را بخوبی درک می کنند.
این مشخصه البته در گربه ها نیز دیده می شود، اما به چشمگیری آنچه در سگ ها دیده می شود ، نیست.دانشمندانی که رفتار حیوانات را از نزدیک دنبال می کنند با توجه به مقالاتی نظیر مقاله اخیر گوردون بر این نکته پافشاری دارند که می توان با دنبال کردن رفتارهای بازیگوشانه در دنیای حیوانات کمتر شناخته شده نظیر لاک پشت هاناشناخته های بیشتری از زندگی آنها را آموخت.
بازی کردن یکی از مشخصه های اصلی ادامه حیات در انسان و در حیوانات است. این اصلی است که بسیاری از دانشمندان نسبت به آن نظر مثبت دارند.
حتی گوردون نیز معتقد است: بازی کردن بخشی درونی و جدایی ناپذیر از حیات است که می تواند ارزش زندگی کردن را نیز بالاتر ببرد.
مهدی پیرگزی
منبع:aftabir.com