با تشکر همه ی جفت ها فروخته شد

مدیرای محترم لطف کنن تاپیک رو ببندن ممنون