به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، دریاچه "ناکورور" در کشور کنیا هر ساله میزبان تعداد بسیار زیادی از فلامینگوهای مهاجر است. حضور خیل عظیم این پرندگان مناظر زیبایی را در ناکورو خلق کرده و از نماهای دور، چشم اندازهایی صورتی رنگ را ایجاد می کند.
منبع:زیست نیوز