جوجه فنچ عموما یک تکه گوشت است که همواره با دهانی باز ملتمسانه غذا را از مادر و پدر خود طلب میکند
چشمان جوجه فنچ ها تا یک هفته کاملا بستس و بعد از یک هفته با رشد کامل چشم کم کم چشمانشان باز میشود
جوجه فنچ ها در چند روز ابتدایی بعد از تولدشان با شیره معده ی والدینشان سیر میشوند و بعد از یک هفته یا کمی بیشتر والدین به آنها ارزن نیز میدهد که در چینه دان جوجه کاملا قابل مشاهدس
جوجه فنچها در کمال تعجب از همون روزهای اول به فکر زیبایی و پاکیزگی خود هستن و با اینکه هفته اول چشمانشون بستس ولی باز با نوک خود کرکاشونو تمیز میکنن که من خودم شاهدش بودم
جوجه فنچها در چند روز اول صدایی ندارن ولی کم کم
بعد از چند روز جیک جیک ضعیفی دارن و چند روز قبل از آمدنشون به بیرون لونه صداشون تقریبا غیر قابل تحمله
دهان جوجه فنچها خال خال زیبایی دارد و برخلاف پدر و مادرشون نوک سیاهی دارن
جوجه فنچها بعد از دو هفته یا بیشتر از لونه میان بیرون و کم کم ظاهرشون تغییر میکنه و از روی همین تغییرات میشه به جنسیت جوجه فنچ پی برد
جوجه فنچ نر کمی پس از بیرون آمدنش از لونه لپاش گلگون میشه و کم کم آواز میخونه البته نه مثل پدرش ولی خب برا خودش ادعاییهنکـــــــــــــــــــــــ ـات :

اگه تو چند روز اول جوجه رو در کف قفس در حال تقلا دیدین به آرامی آن را در لانه قرار دهید
جوجه فنچها را تا زمانیکه به والدین خود وابستن جدا نکنید
هر گز به جوجه فنچتان دست نزنید {مگر در حالت مشاهده کف قفس } و لانه و قفس فنچ را در دوران جوجه داری تکان ندهید
جوجه فنچ را پس از استقلال از والدین جدا کنید { اگر میخواهید والدینشان دوباره جوجه کنند}