پنگوئن‎های امپراتور، بزرگ‎ترین پنگوئن‎های روی زمین هستند که به‎صورت گروهی در سردترین نقاط قطب جنوب زندگی می‎کنند و به خاطر همین زندگی گروهی، می‎توانند در برابر سرما، شکارچیان و دیگر مشکلات دوام بیاورند.

در این تصویر، سه پنگوئن بالغ رادر میان انبوهی از پنگوئن های چندماهه ملاحظه می‎کنید.