خفاش بینی برگه* ای ایرانی

نام علمی : Triaenops persicus

نام انگلیسی: Persian Trident Bat

نام فارسی: خفاش بینی برگه* ای ایرانی
مشخصات: شباهت زیادی به گونه قبلی دارد ولی جثه آن قدری کوچک*تر و دندانه*های بالای برگه بینی بلندتر و تیزتر است. یک زائده استخوانی نیز در انگشت چهارم دست مشاهده می*شود. دم نسبتاً بلند و تمام آن به وسیله پرده دمی پوشیده شده است. رنگ موها از خاکستری تا قهوه*ای عنابی است و تنوع رنگ آن بیشتر از خفاش بینی برگه*ای سه دندانه است.اندازه*ها: طول سر و تنه 35 تا 50 میلی*متر، دم 25 تا 39 میلی*متر، ساعد 48 تا 51 میلی*متر، وزن 8 تا 15 گرم.زیستگاه: نظیر گونه قبلی.پراکندگی: این گونه برای اولین بار در سال 1871 در شیراز مشاهده گردیده و بعد از آن از اهرم بوشهر و نیک شهر بلوچستان گزارش شده است.پراکنش جهانی: شرق آفریقا، پاکستان و عربستان.عادات: ناشناخته.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران