فاش بکشتاین

نام علمی : Myotis bechsteinii

نام انگلیسی: Bechstein's Myotis

نام فارسی: خفاش بکشتاین
مشخصات: شناسائی این خفاش از سایر خفاش*های جنش Myotis به علت داشتن گوش*های بسیار بلندش که در صورت خوابانیدن به جلو از نوک بینی بسیار فراتر می*رود آسان است. در این خفاش طول گوش مساوی و یا بلندتر از نصف طول ساعد است. موها بلند، رنگ موها و غشاء پوستی، قهوه*ای متمایل به قرم ز است. انتهای پرده دمی فاقد مو، یا فقط چند دانه مو دارد.اندازه*ها: در یک نمونه نر طول کلی بدن 96 میلی*متر، دم 42 میلی*متر، گوش 26 میلی*متر و ساعد 45 میلی*متر.زیستگاه: درخت*زارها و مناطق جنگلی.پراکندگی: تاکنون فقط یک نمونه از این خفاش از پارک ملی گلستان گزارش شده است که تنها نمونه مشاهده شده در شرقی*ترین منطقه آسیا و با سایر زیستگاه*ها حدود 1400 کیلومتر فاصله دارد.پراکنش جهانی: اروپای مرکزی، شرق اروپا تا منطقه قفقاز.عادات: بلافاصله بعد از غروب در بین درختان شروع به پرواز می*کند. سوراخ درختان را به عنوان محل استراحت انتخاب می*کند. به صورت اتفاقی در منازل و غارها نیز مشاهده می*شود. از سایر خصوصیات این خفاش اطلاعات زیادی در دسترس نیست.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران