خفاش انگشت دراز

نام علمی : Myotis capaccinii

نام انگلیسی: Long-fingered Myotis

نام فارسی: خفاش انگشت دراز
مشخصات: جثه کوچک، پاها بسیار بزرگ و پرده بالی در محل قوزک یا بالای آن به پا وصل می*شود (در سایر گونه*های myotis پرده بالی به قاعده انگشتان وصل است). سطح پرده دمی مودار است. رنگ موها در پشت بدن، قهوه*ای تا خاکستری و زیر بدن سفید چرک است.اندازه*ها: طول سر و تنه 46 تا 53 میلی*متر، دم 35 تا 38 میلی*متر، ساعد 37 تا 44 میلی*متر.زیستگاه: غارها و شکاف سنگ*ها.پراکندگی: در ایران تا کنون از تخت جمشید، اطراف کازرون و جهرم گزارش گردیده، به تازگی نیز نمونه*هایی از این گونه در قصر شیرین و غار ماهی دشت کرمانشاه مشاهده شده است.پراکنش جهانی: اروپا، آفریقای شمالی و آسیا.عادات: ناشناخته و احتمالاً شبیه خفاش گوش موشی بزرگ است.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران