نام علمی :
Myotis nattereri

نام انگلیسی: Natterer's Myotis

نام فارسی: خفاش ارس (خفاش ناترر)

مشخصات: شباهت زیادی به خفاش حنایی دارد ولی انحنای لبه گوش نامشخص*تر است. در دو طرف لبه پرده دمی* حدفاصل بین انتهای مهمیزها و دم، موهای کوتاه متراکمی وجود دارد که وجه تشخیص این گونه است. گوشک بلندتر از نصف طول گوش،* نوک تیز و استوانه*ای شکل است. رنگ موهای شت قهوه*ای متمایل به خاکستری و سطح شکم سفید متمایل به خاکستری است.اندازه*ها: طول کلی بدن 78 تا 104 میلی*متر، ساعد 36 تا 42 میلی*متر، وزن 5 تا 12 گرم.زیستگاه: غارها، شکاف سنگ*ها و اغلب سوراخ*های درختان.پراکندگی: در ایران از آذربایجان شرقی و غربی و چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.پراکنش جهانی: اروپا، آسیا و شمال آفریقا.عادات: شبیه خفاش سبیل*دار.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران