رفتار پرخاشگرانه طوطی با اسباب بازی

رفتار پرخاشگرانه با اسباب بازی، رفتاری است که نشانه سلامتی و صرف انرژی نرمال در طوطی ها است .شرح رفتار پرخاشگرانه با اسباب بازی :

طوطی ممکن است با اشتیاق و با ایجاد سر وصدای زیاد، با اسباب بازی خود بازی کند که اینکار در صوت برخورد با قفس، باعث ایجاد صداهای بلند و ناهنجار می شود . این رفتار اغلب با قار زدن ، جیغ کشیدن و بال زدن همراه خواهد بود.

در هنگام بروز این رفتار ، صاحبان بی تجربه ممکن است بر این باور باشند که طوطی مجروح شده ، به دام افتاده یا در حال آسیب دیدن است .

علت :

این رفتار نشانه سلامت و صرف انرژی نرمال و طبیعی طوطی به خصوص طوطی های نوجوان بوده و به هیچ وجه نباید آنها را از انجام این رفتار دلسرد کرد . بهتر است طوطی ها با انجام این رفتار، انرژی بیش از حد و رفتارهای تهاجمی نرمالی که در وجودشان نهفته است را به جای انسان ها ، به اسباب بازی نشان دهند . تجربه به صاحبان طوطی خواهد آموخت که چه صداهایی نشاندهنده بازی های شاد و خشن و چه صداهایی نشاندهنده یک طوطی مجروح ، به دام افتاده و یا در حال آسیب است .


راه های جلوگیری:

نیازی به جلوگیری از بروز این رفتار نیست ، فقط از نمایشی که طوطی شما ترتیب داده است لذت ببرید


ترجمه :سپیده

منبع :
پارسی پت