تالاب کجی نمکزار نهبندان، پناهگاهی زیبا برای زندگی پرندگان
زیست نیوز- تالاب کجی نمکزار، شوره زاری وسیع است که به دلیل پایین بودن سطح ارتفاع آن نسبت به مناطق اطراف محل تجمع زهاب منطقه است.
این پدیده با توجه به شوری بیش از حد خاک آن به دریاچه نمکی تبدیل شده و مامن زندگی پرندگان و حیوانات زیادی است. هر چند در سال های اخیر به دلیل خشکسالی از میزان آب تالاب کاسته شده ولی به طور کلی در فصول پاییز و زمستان همواره آب دارد و محل امنی برای پرندگان مهاجر آبزی محسوب می*شود.
این قابلیت باعث شده است هر سال تعداد زیادی از پرندگان مهاجر چون اردک سرسبز، کشیم گردن سیاه، حواصیل خاکستری، سلیم طوقی و غیره به این پناهگاه مهاجرت کنند زیرا در آن پوشش گیاهی مناسب برای تخم گذاری پرندگان وجود دارد.
به نقل از ایسنا، گز و تاغ نیز از گیاهان این تالاب است و زاغ بور، هوبره، عقاب طلایی، پرستو، کبک و کلاغ سیاه نیز از پرندگان بومی و روباه، خرگوش، پامسواکی کوچک و موش خانگی هم از پستانداران موجود در تالاب کجی نمکزار شهرستان نهبندان محسوب می*شود.
این تالاب تنها آبگیری است که به رودخانه و حتی آبراه*ها وصل نمی*شود و در تابستان خشک و در زمستان با جوشیدن آب آبگیری و پذیرای پرندگان و حیوانات مختلفی است. طبق آمار بیش از پنج هزار پرنده مهاجر هر ساله به این منطقه مهاجرت می کنند.
در این میان پرنده ای به نام زاغ بور که گونه*ای نادر در دنیا است را فقط در حاشیه کویرهای ایران در استان*های سمنان، یزد و خراسان جنوبی می *توان یافت که البته بیشتر این نوع پرنده در خراسان جنوبی و آن هم فقط در تالاب کجی نمکزار زندگی می* کنند و محل اصلی زندگی آنان در قیچ*زارها است.
از آن جا که در فصول پاییز و زمستان این تالاب دارای آب است محل امنی برای پرندگان مهاجر آبزی محسوب می شود و با داشتن برآمدگی ها خشکی و پوشش گیاهی، محل مناسبی برای تخم گذاری پرندگان است.
از گیاهان غالب در این منطقه به دشتی قیچ، گز و تاغ و از گونه های حیات وحش به عقاب طلایی، زاغ بور، هوبره، کبک، تیهو، چکاوک کاکلی، دم جنبانک ابلق، گربه وحشی، جبیر(بزآهو)، کل و بز تشی و بزمچه اشاره کرد.
تالاب کجی نمکزار از بهمن ماه 86 به مدت پنج سال جزء مناطق حفاظت شده محیط زیست در کشور بودهو شکار در این منطقه ممنوع است.

منبع:زیست نیوز