کشف 3محموله غیرمجاز فروش گونه*های جانوری در پایتخت

اسماعیل میران*زاده در گفت*وگو با فارس اظهار داشت: طی پایشی که در روز گذشته توسط یگان حفاظت محیط زیست صورت گرفت، از میدان مرکزی تره*بار تهران حدود 100 تا 120 حلقه مار آبی ، 15 سمندر و همچنین 108سر، لاک*پشت برکه*ای خزری و لاک*پشت گوش قرمز کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه بیان داشت: این محموله*ها از 3 فرد متخلف کشف و ضبط شد و 2نفر از افراد متخلف با مشاهده مأموران یگان حفاظت محیط زیست متواری شدند.وی با اعلام اینکه سمندرها پس از ضبط به استان لرستان بازگردانده شدند، بیان*داشت: مارهای آبی نیز به شمال کشور فرستاده شدند.وی ادامه داد: محموله*های کشف شده پس از کشف و ضبط به طبیعت برگردانده می*شوند.میزان*زاده بیان داشت: بر اساس قوانین متخلفین به مراجع قضایی هدایت می*شوند و برای آنان ضمن تشکیل پرونده قضایی جریمه نیز در نظر گرفته می*شود.وی یادآور شد:* در مواردی برای افراد متخلف حبس نیز در نظر گرفته می*شود.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: پایش مناطق برای جلوگیری از ادامه دار بودن روند خرید و فروش گونه*های نادر جانوری ادامه دارد.
منبع:زیست نیوز