مشاهده 5قطعه فلامينگو در تالاب ممنوعه شيرين سو


به گزارش روابط عمومي اداره كل محيط زيست دكتر محمدپور مدير كل محيط زيست استان همدان از مشاهده 5 قطعه فلامينگو در تالاب ممنوعه شيرين سو خبر داد.همچنين ايشان اظهار داشتند مسير مهاجرت اين پرندگان از سيبري به سمت ايران مي باشد كه از اوايل پائيز شروع شده و در زمستان پايان مي يابد و همچنين برگشت آنها از ايران به سيبري از ارديبهشت شروع مي شود .
ايشان اظهار داشتند تالاب شرين سو از سال 89 از منطقه آزاد به منطقه شكار ممنوع ارتقاء پيدا كرده و تحت حفاظت محيط زيست استان مي باشد و يگان حفاظت محيط زيست به طور شبانه روز اين منطقه را مورد گشت و پايش قرار مي دهند. ايشان همچنين اظهار داشته راه دسترسي به تالاب شيرين سو از شهرستان كبودراهنگ به سمت شهر شيرين سو بوده و فاصله آن تا كبودراهنگ 40 كيلومتر مي باشد .
لازم به ذكر است اين پرنده 130 سانتي متر طول دارد كه با پاهاي بلند و گردن دراز در رنگ هاي صورتي و سفيد با منقار به پايين برگشته از ساير پرندگان متمايز مي شود وضعيت جوي مناسب و بارندگي هاي سال زراعي باعث شده تا شمار زيادي از انواع پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي همانند حواصيل – بوتيمار – غاز خاكستري – كشيم – اگرت به تالاب شيرين سو مهاجرت كنند.

منبع:زیست نیوز