مشاهده گونه جانوري كاراكال در بخش پاپي خرم آباد

معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي اداره كل حفاظت محيط زيست استان گفت : در منطقه پاپي خرم آباد براي نخستين بار گونه جانوري كاراكال (گربه وحشي) توسط محيط بان منطقه (عيدي حيدري) مشاهده و عكس و فيلم تهيه شد.
نبي اله قائد رحمتي اظهار داشت اين گونه جزءگونه هاي حمايت شده ودر معرض نابودي است بطوريكه درفهرست اول كنوانسيون منع تجارت بين المللي گونه هاي درخطرانقراضcites سايتيس قراردارد. اين گونه تا كنون در استان مشاهده نشده است. شناسايي و ثبت اين گونه جانوري در منطقه حاصل زحمات محيط باناني است كه با عشق و علاقه به گشت و كنترل -حفاظت و حراست از اين عرصه مي پردازند كه نشان دهند غناي بالاي تنوع گونه اي درمنطقه است. منطقه پاپي يكي از مناطق مهم زيست محيطي در كشور است كه گونه هاي منحصر بفرد گياهي و جانوري زيادي را در خود جاي داده است.

منبع:زیست نیوز