اسب*های مینیاتوری، جاذبه جدید گردشگری اسکاتلند.دیده بان حقوق حیوانات ایران: اسب*های مینیاتوری در ماه*های اخیر به جاذبه جدید گردشگری اسکاتلند تبدیل شده*اند. به گزارش ایسنا، در ماه*های اخیر با افزایش چشمگیر گردشگران اسکاتلند، اسب*های مینیاتوری به جاذبه*های جدید گردشگری این کشور شده*اند.اسکاتلند یکی از کشورهایی است که پرورش اسب*های مینیاتوری یا اسب*های کوچک در آن رواج داشته و هر ساله مسابقاتی نیز برای تعیین زیباترین اسب برگزار می*شود. در این شرایط مزارع پرورش این نوع از اسب*ها و دو اسب زیبا که مالک*شان لباس*های بافتنی به تن آن*ها کرده، به جاذبه*های جدید گردشگری اسکاتلند تبدیل شود. دولت اسکاتلند از سال*ها قبل با معرفی جهانی مزارع باد، احداث زمین*های متعدد گلف، معرفی مناطقی از این کشور که بخش*هایی از سری فیلم*های «هری پاتر» در آنها فیلمبرداری شده، تور تماشای دلفین و جشنواره*های سالانه غذا، گردشگران را از سراسر دنیا جذب اسکاتلند می*کند. بخش بزرگی از بلندی*های بریتانیا در اسکاتلند واقع شده و ناحیه*ای سرسبز و پوشیده از چمنزار است که قسمت عمده جنگل*های کشور را در برگرفته* و در سال*های اخیر میزبان طبیعت*گردان زیادی بوده*اند.