مجری سابق طرح جامع کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه در پایتخت امکان ایجاد دریاچه مصنوعی وجود دارد، گفت: با ایجاد دریاچه مصنوعی در کلان شهر تهران بخشی از سفرهای شهری به وسیله قایق انجام می*شود.

فتح الله امی در گفت*وگو با فارس با اعلام اینکه در پایتخت امکان ایجاد دریاچه مصنوعی وجود دارد، گفت: با ایجاد دریاچه مصنوعی در کلان شهر تهران بخشی از سفرهای شهری به وسیله قایق انجام می*شود.
وی افزود: این امر علاوه بر اینکه موجب*می*شود آلودگی هوای این کلان*شهر کاهش یابد، می*تواند موجب شود تا قایق سواری نیز بخشی از سیستم حمل*ونقل را در این شهر به خود اختصاص دهد.
مجری سابق طرح جامع کاهش آلودگی هوا در ادامه افزود: برای کاهش آلودگی کلان شهر تهران،* یکی از پروژه*های ارائه شده ایجاد دریاچه مصنوعی در پایتخت است. هم اکنون شهری مانند مسکو دارای ده*ها دریاچه مصنوعی است چراکه وجود دریاچه می*تواند در نهایت موجب از بین رفتن آلودگی هوا شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تهران دارای 5 دره است، بیان داشت: کف این دره*ها رودخانه است در صورتیکه این رودخانه*ها به سمت دریاچه*های طبیعی هدایت شود علاوه بر کاهش آلودگی هوا موجب می*شود بخشی از سفرهای شهری توسط قایق انجام شود.
امی خاطرنشان کرد: طرح دریاچه مصنوعی تهران مربوط به 30 سال گذشته می*شود اما متاسفانه این مهم تا کنون به دلیل سوء مدیریت انجام نشده است.