نگهداری گیاهان آپارتمانی در هنگام سفر

پارچه ای نخی به اندازه یک متر یا بیشتر و به عرض حدود پنج سانتی متر آماده کنید و یک سر آن را از کنار گلدان به داخل خاک فرو کنید. سر دیگر را در سطل پر از آب قرار دهید.

به این ترتیب دستمال پارچه ای همواره آب را به خود جذب می کند و آب کم کم به داخل خاک گلدان منتقل می شود.

- در داخل وان حمام یا در یک لگن بزرگ، کمی آب بریزید و چند آجر در کف آن و در داخل آب قرار دهید. سپس گلدان ها را بر روی آجرها بچینید.

توجه داشته باشید، گلدان ها به طور مستقیم درون آب قرار نگیرند و در ضمن در کف هر یک از گلدان ها نیز حداقل چند سوراخ وجود داشته باشد.

شما میتوانید از ظرفهای نوشابه خانواده 1/5 لیتری نیز استفاده کنید ظرف را پر از آب کرده و درب آن را به مقدار خیلی

کمی باز کرده به طوری که در هر 15 دقیقه یک قطره چکه کند و به صورت وارونه روی خاک گلدان قرار دهید.


منبع:vista.ir
و بر گرفته از تجربیات خودم.