دوستان ممنون میشم سوالتتون رو که مربوط به قفس وظرف آب وغذا ولونه و... رو از این به بعد در این تاپیک مطرح بفرمایید