یک دستاورد بزرگ برای جنبش ضد زنده شکافی

دیده بان حقوق حیوانات: خرگوش ها، خوکچه های هندی و موش ها از آزمایشگاه های کارخانجات تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در کشورهای تحت اتحادیه اروپا، خلاصی یافتند!
به گزارش پایگاه اینترنتی ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات با فرا رسیدن ۱۱ مارس ۲۰۱۳ (مصادف با ۲۱ اسفند ۱۳۹۱)، آخرین ضرب العجل اتحادیه اروپا برای کارخانجات تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در ۳۰ کشور تحت اتحادیه اروپا به پایان رسید و از این پس این اتحادیه متعهد به پیگرد کارخانجات متخلف می شود.
قانون اولیه منع آزمایش روی حیوانات در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، از مارس ۲۰۰۹ به اجراء در آمده بود و با پایان فرصت سه ساله برای توسعه بخشی به پاره ای از تست های سمیت حاد، این قانون از همینک به شکل جامع و کامل اجراء خواهد شد.