برخورد با فروشندگان مار و سمندر برای هفت سین

دیده بان حقوق حیوانات: با نزدیک شدن به شروع سال نو ، عموما چهره معابر عوض شده و فعالیتهای اقتصادی حاشیه ای، آغاز می شود .
به گزارش ایسنا،* متاسفانه به دلیل سود جویی برخی افراد سود جو در سالیان اخیر علاوه بر فروش ماهیهای سفره هفت سین ، عرضه سایر جانوران نیز مرسوم شده و انواع دوزیستان ازقبیل سمندر و خزندگان ازقبیل لاک پشت و مار در پیشخوانهای فروش معابر دیده میشود.
این در صورتی است که بند (ج) ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل ، عرضه ، فروش و صدور جانداران وحشی زنده یاکشتن آنها را بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست جرم دانسته و برای مجازات خاطیان ، پرداخت مبلغ تا یک میلیون ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه تعیین کرده است.
بدون شک این تنوع طلبی که درحوزه تقاضای بازار عید خودرا نشان می دهد نه ریشه در رسوم باستانی ایرانیان دارد و نه ارتباطی به آئین نوروزی و تنها دلیل آن می تواند از عدم توجه به حق حیات جانوران و بدعتی در جهت سود جویی باشد .
لذا اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان ضمن درخواست موکد از حوزه عمومی جامعه جهت عدم خریداری سایر جانداران وحشی بجز ماهی قرمز برای سفره های هفت سین، به کلیه فروشندگان گونه های جانوری اعلام می*کند که درصورت مشاهده عرضه این گونه ها با خاطیان برخورد قانونی نموده و آنها را به محاکم قضائی معرفی خواهد نمود.
یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان طی حکمی ازسوی مدیر کل، مسئولیت مستقیم برخورد با خاطیان را بر عهده داشته و ضمن جمع آوری گونه های موصوف ازپیشخوان فروش، مراتب راجهت رسیدگی قضایی و پرداخت جرائم مربوطه و سایرمجازاتهای تادیبی که قانون تعیین کرده است به دستگاه قضایی ارجاع خواهد نمود .
شکی نیست که چه درفرهنگ دینی و اسلامی و چه درفرهنگ باستانی ایرانیان حق حیات جانوران، محترم شمرده شده و استفاده ابزاری ازاین گونه ، تضاد تاریخی با اسلام و آئین های کهن این سرزمین دارد .

منبع:ARW.IR