جهان از دریچه چشمان ما و حیوانات


هیچ تعجبی نیست که نگاه یک حیوان به جهان با انسان متفاوت باشد، اما آنچه زیاد واضح نبوده این است که آنها دقیقا چه می*بینند.


به گزارش ایسنا، یک نمایشگاه جدید در انجمن سلطنتی به نمایش تصاویری پرداخته که نشانگر آنچه حیوانات در زمان مشاهده یکدیگر و نیز انسان می*بینند، است.این بینش جالب به نمایش جدیدترین تحقیقات در مورد دید رنگی در حیوانات پرداخته که بسیاری از آنها در طیف فرابنفش یا رنگهایی هستند که انسان قادر به مشاهده آنها نیست و جهان آنها را کاملا با انسان متفاوت می*کند.برای مثال پرندگان قادر به مشاهده در فرکانس فرابنفش هستند.

از این رو زمانی که یک طاووس برای جفت*گیری به طاووسهای دیگر می*نگرد، آن رنگین*کمان آبی و سبز را که انسان مشاهده کرده، نمی*بیند بلکه یک طرح ساده*تر اما با نمایش رنگی روشن*تری از بال و پر در برابر او ظاهر می*شود.

پرندگان از چهار نوع سلول مخروطی در چشمان خود موسوم به پردازشگرهای تصویر برخوردار و قادر به مشاهده رنگهای بیشتری از انسان هستند چرا که در انسان تعداد این سلولها سه عدد است.هنگامی که یک توپ را برای سگ می*اندازید، این توپ برای آنها رنگی که شما می*بینید نیست. این حیوانات کوررنگ هستند چرا که بیشتر بر حس تشدید شده بویایی خود برای بیشتر مسیریابی*ها تکیه دارند.سوسکهای چیسینا یا سرگین*غلطانهای نگین*دار به بازتاب نوری می*پردازند که انسان قادر به مشاهده آن نیست. کاربرد آن هنوز شناخته نشده اما دانشمندان بر این تصورند که سوسکها از آن برای ارتباط استفاده می*کنند.درک چگونگی مشاهده جهان توسط حیوانات می*تواند کلید درک رفتار آنها باشد.رنگ*آمیزی حیوانات به ارائه برخی از برجسته ترین نمونه*های تکامل با انتخاب طبیعی یا جنسیتی می*پردازد.مجموعه* جالبی از رنگهای حیوانی که ما در جهان طبیعی قادر به مشاهده آنها هستیم به حیوانات در ارتباط با یکدیگر یا جذب جفت و اجتناب از شکارچی*ها کمک می*کند.این زبانی است که انسان تازه شروع به درک آن کرده است.سپیداج یا ده*پا از چشمانی متمایز برخوردار و تکامل آنها کاملا متفاوت از انسان است. این موجود قادر به مشاهده رنگ نبوده اما می*تواند قطبیت نور را تشخیص دهد که تشخیص تضاد را برای آنها راحت*تر می*کند.
یک طاووس از منظر همنوع خود
توپ از منظر انسان و سگ
سرگین*غلطان نگین*دار
سپیداج
پاهای انسان و تصویری که سگ می*بیند


پروانه طاووسی از منظر چشم این حشره و انسان