راسوهای غیر بومی، تهدید جدی برای پرندگان هاوایی


یک شکارچی غیربومی در هاوایی به تهدیدی جدی برای بسیاری از پرندگان بومی این منطقه تبدیل شده و برخی از این گونه*ها را را به مرز انقراض کشانده است.
به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری انشجویان ایران (ایسنا)، مجمع الجزایر هاوایی در حال حاضر پنجاهمین ایالت امریکا محسوب می*شود. به گفته کارشناسان محیط زیستی در هاوایی، این شکارچی ماهر گونه*ای راسو موسوم به «نمس» است که حدود یک قرن پیش به عنوان یک پستانداران غیر بومی و به منظور کنترل موشها در مزارع نیشکر، وارد زنجیره گونه*های جانوری هاوایی شد.
گروه*های حفاظت از محیط زیست در این مجمع الجزایر می*گویند: این بار نمس*ها به صیادان غیرقابل کنترل در هاوایی تبدیل شده*اند. آنها تخم*ها و جوجه*های بسیاری از پرندگان بومی این جزیره را که روی زمین لانه سازی می*کنند، می*خورند. چند نمونه از این پرندگان که جزو گونه*های در معرض خطر انقراض محسوب می*شوند در هر سال، فقط یک تخم می*گذارند و با وجود این راسوهای مهاجم، نژاد پرندگان این منطقه به شدت به خطر افتاده است.
به گزارش شبکه خبری ای بی سی، برای بسیاری از مردم، جزایر هاوایی حکم بهشت اقیانوس آرام را دارند و این زنجیره از جزایر استوایی، زیستگاه بسیاری از گونه*های گیاهی و جانوری غیر بومی، کمیاب و فوق*العاده زیبا هستند، اما از زمانی که انسانها برای اولین بار در این بهشت کم نظیر مستقر شده*اند، گونه*های بومی هاوایی بویژه پرندگان، تحت فشار زیاد قرار گرفته*اند.