Dog Face Puffer

مشخصات

متوسط
سطح نگهداری
نیمه مهاجم
رفتار
سانتی متر35
حداکثر سایز
400 لیتر
حداقل سایز اکواریوم
خیر
سازگاری با ریف
گوشتخوار
رژیم غذایی
اندونزی-استرالیا-اقیانوس هند
زیستگاه
Tetraodontidae
خانواده
شوری اب: 1.020 -1.025

Ph: 8.4-8.1

دما:22 تا 28 درجه ی سانتیگراد

شرایط اب

این ماهی به عنوان یکی از با شخصیت ترین ماهیان اکواریومی شناخته میشود به صورتی که بعد از مدت کوتاهی صاحب خود را میشناسند و میدانند از چه کسی و کجا باید غذا بگیرند.این ماهی از توجه و رسیدگی صاحبش لذت میبرد و حتی میتوان با دست به او غذا داد .این ماهی را اکواریوم داران به عنوان حیوان خانگی و ماهی با قابلیت ارتباطی میشناسند.
پافر صورت سگی ماهی مهاجمی نیست و با اکثر جوامع ماهیان میتوان از او نگهداری کرد .این ماهی نسبت به ریفها و سخت پوستان مهاجم است و نمیتوان از ان در اکواریوم ریف نگهداری کرد.
رنگ امیزی این ماهی بسیار متنوع است که شامل قهوه ای تا ابی تیره میشود با ترکیب رنگ زرد و نقطه های سیاه. هرچند خیلی نادر است اما برخی گونه ها به رنگ نارنجی و طلایی و مشکی نیز یافت میشود.
این گونه سرعت رشد نسبتا بالایی دارد لذا بهتر است در اکواریومی با حداقل 400 لیتر و بالاتر نگهداری شود.
پافر صورت سگی دارای رشد سریع دندانهای جلویی است لذا گاهی او را در حال جویدن لایوراک ها و اشیا مشابه خواهید یافت. حلزون ها و سخت پوستان غذاهای مناسبی برای این ماهی هستندکه همزمان در ساییده شدن دندانهایش نیز موثرند.
جهت تغذیه این ماهی از انواع غذاهای گوشتی نظیر میگوها و قطعه های ماهی و ... میتوان استفاده کرد.توصیه میشود غذادهی به ماهی طی چند وعده (3تا4 وعده ) در روز انجام شود . ممکن است از غذاهای گیاهی هم استفاده کند و درکل چندان حساسیتی به نوع غذایش نشان نمیدهد و بیشتر غذاها را میخورد. توجه کنید هر چند از غذاهای اماده و ورقه ای هم میخورد اما به تنهایی با این گونه تغذیه زنده نخواهد ماند.