مشخصات
خوک خال طلایی
متوسط
سطح نگهداری
نیمه مهاجم
رفتار
60 سانتی متر
حداکثر سایز
1500 لیتر
حداقل سایز اکواریوم
خیر
سازگاری با ریف
گوشتخوار
رژیم غذایی
اندونزی-استرالیا-اقیانوس هند
زیستگاه
Labridae
خانواده
شوری اب: 1.020 -1.025
Ph: 8.4-8.1
دما:22 تا 28 درجه ی سانتیگراد
شرایط اب


این ماهی تنها برای اکواریوم داران حرفه ای با اکواریومهای بزرگ مناسب است.این نوع ماهیان با سایزهای بزرگ میزان زیادی بار فیزیولوژیکی بر اکواریوم وارد میکنند لذا اکواریومی با فیلتراسیون قوی و حجم بالا نیاز است.
این ماهی از سخت پوستانی مانند حلزونها تغذیه میکند.جهت تغذیه این ماهی در اکواریوم از غذاهایی با پایه گوشتی باید استفاده شود و بهتر است به مقادیر کمتر و دفعات بیشتر در طول روز تغذیه شود تا به شرایط طبیعی خود شبیه تر باشد. باید به طور مداوم رشد و سایز ماهی را کنترل کرد تا از تغذیه مناسبش اطمینان حاصل شود.در تغذیه ماهی باید از مقادیر کافی ویتامین ها جهت افزایش قدرت سیستم دفاعی استفاده نمود.