تهدید حیات آبزیان با اسیدی شدن اقیانوس*هاپدیده*ای موسوم به اسیدی شدن، اقیانوس*ها را تهدید می*کند، اما به این معنی نیست که در آینده*ای نزدیک، اقیانوس *ها به مخزنی عظیم از اسید مبدل خواهد شد. همان*طور که بارش باران*های اسیدی می*تواند دیوارهای یک خانه آهکی را در خود حل کند و آن را در هم بشکند، اسیدی شدن اقیانوس*ها نیز می*تواند تهدیدی برای صخره*های مرجانی باشد.
اگر PH اقیانوس*ها را در مقیاسی از صفر تا ۱۴ یعنی از اسید خالص تا باز اندازه*گیری کنیم، متوجه می*شویم در سال*های اخیر PH آب اقیانوس*ها در مقایسه با سال*های گذشته درروندی سریع از هشت به هفت کاهش یافته و این موضوع تا حدی موجب نگرانی است، اما به نظر شما چه عاملی بر این تغییرات تاثیرگذار بوده است؟
مقادیر قابل توجهی از دی*اکسید کربنی که در نتیجه سوزاندن سوخت*های فسیلی ایجاد می*شود در نهایت به صورت محلول در آب در اقیانوس*ها تجمع پیدا می*کند.
به گزارش جام جم این فرآیند به تولید اسیدهای کربنی در اقیانوس*ها منجر می*شود که به نوبه خود سطح یون*های کربنات موجود در آب را به میزان قابل توجهی کاهش می*دهد، غافل از این*که موجودات دریایی یا به عبارتی آبزیان از یون*های کربنات برای احداث جزایر مرجانی استفاده می*کنند که نه تنها از نظر زیبایی بسیار مورد توجه است، بلکه در حفاظت از موجودات ساکن آب*ها نیز نقش مهمی دارد. جزایر مرجانی تنها به این دلیل که سکونتگاهی برای موجودات دریایی است، مورد توجه قرار ندارد.
جالب است بدانید صخره*های مرجانی در حفاظت از زندگی ما انسان*ها در برابر بلایای طبیعی مانند سونامی نیز نقش بسیار مهمی ایفا می*کند. علاوه بر این در رشد و توسعه صنعت جهانگردی و پرورش آبزیان که منابعی برای تامین معاش میلیون*ها انسان در سطح دنیاست، تاثیرگذار است.
همان*طور که بارش باران*های اسیدی می*تواند دیوارهای یک خانه آهکی را در خود حل کند و آن را در هم بشکند، اسیدی شدن اقیانوس*ها نیز می*تواند تهدیدی برای صخره*های مرجانی باشد.
اگرچه ما انسان*ها می*توانیم با جایگزینی مواد دیگری برای ساخت خانه*هایمان، به راهکاری برای محافظت از آن در برابر بارش باران*های اسیدی دست یابیم، اما موجودات ساکن اقیانوس*ها به هیچ ماده دیگری جز یون*های کربنات دسترسی ندارند که از آن برای بازسازی صخره*های مرجانی استفاده کنند و به این ترتیب، چندان دور از انتظار نخواهد بود که در آینده*ای نزدیک، حیات این گروه از موجودات در معرض خطراتی جدی قرار گیرد.
می*توان گفت افزایش دی*اکسیدکربن موجود در محیط، ساختار شیمیایی اقیانوس*ها را در معرض خطراتی جدی قرار داده و این تغییرات به قدری سریع است که شاید نتوان علاج واقعه قبل از وقوع کرد.