ماهی برگی
مشخصات
متوسط
سطح نگهداری
نیمه مهاجم
رفتار
10 سانتی متر
حداکثر طول ماهی
100
حداقل سایز اکواریوم (لیتر)
با احتیاط
سازگاری با ریف
شوری:1.020تا 1.025
دما:23 تا 28 درجه سانتیگراد
اسیدیته:8.1تا 8.4
شرایط اب
گوشتخوار
رژیم غذایی
هاوایی –اندونزی-مالدیو
زیستگاه
بله
سمی
Scropaenidae
خانواده


رنگبندی عقرب ماهی برگی (ورقی) قرمز -قهوه ای -زرد و ابی است.
آیم ماهی نیاز به محیطی صخره ای دارد تا جهت مخفی شدن و همینطور استتار در هنگام شکار از ان استفاده کند.
توجه کنید این ماهی دارای تیغهای سمی است.این ماهی شکارچی است لذا جهت تغذیه ان از غذاهای گوشتی (ترجیحا زنده) مانند ماهی و میگوهای کوچک اب شور استفاده کنید.این ماهی برای نگهداری در اکواریوم ریف مناسب نیست زیرا از ماهیان کوچک ساکن جزایر مرجانی تغذیه کرده و به اکوسیستم اکواریومهای ریف اسیب میزند.