نقل قول نوشته اصلی توسط پدربزرگ نمایش پست ها
به دلیل خرید ماده و نداشت قفس اضافه برای نگهداری قیمت استثنایی لوتینو

180هزارتومان

هرچی قیمت پایین تر باشد دوستان فکرهای میکنند که شاید پرنده موردی داشته که این قیمت میدهید

اما سلامت عروس را تضمین میکنم .

با خرید قفس جدا گانه و عجله ای نداشتن برای فروش قیمت بدون قفس
200 هزارتومان .