پارک جنگلی چاه کوتاه

روستاي چاهکوتاه (چاه کوتاه) از توابع بخش مرکزي شهرستان بوشهر، با مختصات جغرافيايي 51 درجه و 8 دقيقه طول شرقي و 29 درجه و 3 دقيقه عرض شمالي، در 50 کيلومتري شمال شرقي بوشهر واقع شده است. چاهکوتاه از سطح دريا 30 متر ارتفاع دارد و آب و هواي آن در فصول پاييز، زمستان و بهار معتدل و در تابستان گرم و خشک است. روستاي چاهکوتاه از جنوب غربي به روستاي کنار آبادي و از شمال شرقي به روستاهاي تل*اشکي و دويره محدود مي*شود. توفان شن و تش*باد (آتش باد) دو عامل اساسي مؤثر در اقليم و معماري اين روستاست.
به دليل بالا بودن سطح آب*هاي زيرزميني و عمق کم چاه*هاي آب در گذشته، نام روستا چاه کوتاه ناميده شده است. قدمت اين روستا به اواخر دوره صفوي مربوط است. مردم روستاي چاهکوتاه، در حوادث جنگ*هاي جنوب (ايران - انگليس) نقش فعالي داشته*اند و آرامگاه*هايي از ****ي آن*ها به جا مانده است. مردم روستاي چاهکوتاه به زبان فارسي با لهجه محلي سخن مي*گويند، مسلمان و پيرو مذهب شيعه جعفري هستند.

در دهه 1350 در اجراي طرح کنترل و مهار شن*هاي روان، پارک جنگلي چاکوتاه احداث گرديد و کشت درختان کويري به منظور مهار پيشروي بيابان در اين منطقه رواج يافت. پارک جنگلي چاکوتاه، به يکي از نشانه*هاي اصلي اين روستا تبديل شده است.

پارک جنگلي چاه کوتاه با قدمتي 40 ساله، پارک بسيار زيبايي است که به زيستگاه گونه*هاي گياهي - درختي مناطق کويري و حاره*اي و گونه*هاي پرندگان ساحلي تبديل شده است. مسيرهاي بسيار زيبايي در دل اين پارک جنگلي احداث شده است که از ميان درختان کويري عبور مي*کند. آواز پرندگان و سکوت و پاکيزگي عمومي فضا، جذابيت پارک را دو چندان کرده است. نخلستان*هاي انبوه خرما و مزارع طلايي گندم از ديگر چشم*اندازهاي زيباي روستاي چاهکوتاه هستند.

آرامگاهشيخ حسيني چاهکوتاهي و فرزندانش که در جنگ معروف جنوب (ايران و انگليس) به شهادت رسيده*اند، از آثار تاريخي روستاي چاهکوتاه است. .
در ضلع شمال غربي آرامگاه شيخ، آرامگاه شاعر معاصر ايران، زنده ياد منوچهر آتشي قرار دارد.

منابع:
anobanini.net